OutOfRound.cz IT služby 

Něco málo o doméně a DNS

Internetová doména (doménové jméno) je v informatice označení jednoznačného jména (identifikátoru) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do Internetu. Příkladem doménového jména je zápis www.outofround.cz

Domain Name System

DNS DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je realizován servery DNS a protokolem stejného jména, díky kterému si vyměňují informace. Jeho hlavním úkolem a příčinou vzniku jsou vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě. Později ale přibral další funkce (např. pro elektronickou poštu či IP telefonii). Dnes slouží de facto jako distribuovaná databáze síťových informací.

Administrace domén a DNS

řešení pro malé i velké ...

Máme dlouholeté zkušenosti v oblasti internetu, co se domén týče od poradenství, přes registraci a správu. Můžeme pro Vaši společnost zabezpečit téměř všechno, co se s doménou dá udělat. Jelikož DNS je jenom jedna z mála částí internetu, nastavíme pro Vás vaše servery a Vy se nebudete muset o nic starat. Všechno poběží, jak má.

Snažíme se optimalizovat aktuální stav, jak u našich stávajících zákazníků, tak u zákazníků nových. Je pro nás velice důležité, aby informace, které reprezentují Vaši společnost na internetu byly aktuální a založené na skutečných datech.